By humanlabrat | 20 maj, 2009 - 08:51 - Posted in Felbehandlingar, Försökspersoner, Sjuk()Vård

Offra dig för forskares framgång och deras drömmar om Nobel-priset! Låt dem leka med ditt liv och experimentera med dig! Försökspersoner eftersökes av vårdbranschen! Sällan kommer de till tals som frivilligt varit med på dessa olika medicinska tester och fått sina liv förstörda. Inte heller hör man så ofta om alla de personer som används i forskningens syfte och blir försökskaniner helt ofrivilligt. På TV har man berättat om kvinnor som skulle opereras gynekologisk och där läkaren drog lott om vilka som skulle få behålla sina äggstockar och vilka som inte skulle få behålla dem. Patienterna blev inte tillfrågade utan fick efter att ofrivilligt fått äggstockarna borttagna få gå runt och lida i sina förstörda liv. Mängder av sådana ofrivilliga ingrepp och undersökningar utförs på patienter utan att patienten givit sitt medgivande. Detta är läkares syn på  människor, att de är läkarens egna kroppar som de kan göra vad de vill med! Jesper Odelberg har i TV berättat om hur han användes som ett försöksdjur som liten pojk. När en läkare tänjde och drog i honom till smärta satt en hel hög andra läkare och tittade på och detta är också filmat. Inställningen till människor i läkarbranschen är alltså att din kropp ägs av dem och det finns exempel där läkare utfört andra än mer allvarliga ingrepp utan att ha patientens medgivande. Detta hör man sällan något om i samhället eftersom det tystas ner så att den suspekta verksamheten ska få fortsätta pågå. De läkarstudenter som yttrar något utanför sjukhusets väggar eller i media blir direkt ansatta och riskerar att aldrig få sin legitimation. Så hände det i följande fall som avslöjades av medicinstudent: Unga flickor som ska göra abort sövs för att som sövda bli utsatta för en stor grupp av studenter som alla ska stoppa handen i hennes underliv och ”undersöka” henne. Något medgivande från patienten behövs förstås inte i ett sådant fall heller! I bristen på frivilliga försökspersoner kan det bli frestande att utföra försök på patienter som är ovetande. Man säger helt enkelt att det är ett ingrepp man ska göra, men gör ett helt annat. Detta har hänt mer än en gång och genom medicinens historia är det många människor som fått sina liv förstörda i forskares strävan mot ”högre höjder”. Bara i Sverige finns det mängder med patienter som anser sig blivit felbehandlade men som inte får gehör någonstans. Hur många av dem har blivit offer för läkare som vill testa nya läkemedel och metoder på patienter? Och hur ska sådana fall kunna utredas av HSAN när det i själva verket kan handla om läkemedel och metoder som ännu inte ingår i det som man kallar för ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?! Så du behöver inte alls anmäla dig som frivillig försökskanin utan kan besöka vården i andra ärenden och om du drar en nitlott kan hela ditt liv vara förstört på en enda sekund! Du äger inte dig själv och din kropp, det gör läkaren och hans kompisar!

By humanlabrat | 19 maj, 2009 - 19:04 - Posted in Sverige - Sovjetunionen

I Sverige ska man vara tyst, vilket man även borde vara i det gamla Sovjetunionen! Om man sa något som inte passade riskerade man att råka riktigt illa ut. Sovjetunionen finns dock inte mer, men Sverige finns och går i samma anda! Herarkierna i samhället talar om vad du ska tycka och tänka och om du med minsta lilla tå inte passar in i uppställda ramar så hamnar du mellan stolar och ska motarbetas och förhoppningsvis plågas till du dör av. Om du råkar ut för något hemskt ska du vara tyst och lida i tystnad, annars kan du hamna utanför gruppen. Det kvittar om du själv bär skuld för det inträffade eller inte. Den som är kriminell och ägnar sig åt suspekt verksamhet är det däremot ingen som bryr sig nämnvärt om, den hamnar i alla fall inte utanför gruppen och alla är tysta och pratar inte om vad personen ägnar sig åt. Sverige är en fantastisk bakugn där det bakas kriminella, terrorister och korruption utan att någon gör något åt det. Alla är tysta och jamsar med, däremot är det viktigt att trampa på dem som redan ligger och att verka för att svaga och utsatta offer ska dö av så snabbt som möjligt. Vilken typ av samhälle är det Sverige har byggt upp? Och vart tror ni att vi är på väg?

By humanlabrat | - 18:28 - Posted in David Eberhard

Han dyker upp både här och var, ”allas vår” David Eberhard. Efter att en konstelev på Konstfack spelat psykiskt sjuk på den psykakut han var chef för har Eberhards karriär tagit fart på allvar. Självklart har han utnyttjat tillfället att visa upp sig både här och var och linslusen i honom har vaknat till liv ordentligt. Eberhard sitter i TV och hyllar det svenska samhället som enligt honom är så otroligt civiliserat och bra för alla. Han klagar på alla de som har mage att klaga och på de som tycker att de behandlats fel, fy skäms på dem! Enligt Eberhard klagar alla i onödan och för honom är det uppenbart att människor är gnällspikar som borde vara tysta och förnöjda.

Att Eberhard själv suttit i TV och beklagat sig över en konstelevs spelande tycks gå honom förbi. Själv har han tydligen rätt att klaga över vilka småsaker som helst! Det tycks också gå honom helt förbi att han själv befinner sig i samhällets herarki och att han har fler fördelar och rättigheter än andra. Detta tycks han vara totalt omedveten om. Ska man bli förvånad? Inte blir jag det i alla fall! Eberhard är en typisk elit-människa som anser sig ha patent på verkligheten. Det andra människor berättar och klagar över är enligt hans ”expertis” bara onödigt gnäll. Hans förmåga till empati och att tänka sig in i andra människor är lika stor som den brukar vara i hans grupp av människor, nämligen översittare som allt går förbi som de inte vill se. Andra vet ingenting, men Eberhard vet minsann att folk klagar i onödan!

Än mer förundrad blir man över att han tagit konstelevens konstutövande extremt personligt och har beklagat sig i allehanda media för att svartmåla en konst-ELEV som dessutom har ett förflutet inom psykiatrin. Eberhard och hans undersåtar drar sig inte för att göra allt de kan för att baktala och till intet göra denna konsttelev och det hon vill uttrycka. Eberhard är tyvärr en typisk läkare, dessa växer på trän och vet allt trots att de varken har förmåga att lyssna eller tänka utanför snäva ramar. Hur ska man kunna hjälpa någon annan och agera läkare för andra när man varesig har förmåga till empati eller att lyssna? Allt människor yttrar är ju bara gnäll som enligt Eberhard borde hållas inom varje enskild person, oberoende av om personen anser att det är viktigt att verbalisera det eller inte! Eberhard själv däremot är så självcentrerad att han inte ens märker av att det nog är honom själv som han pratar om i alla TV-intervjuer och böcker, för sällan har vi skådat en person som klagat och gnällt så mycket på andra som Eberhard gör. Kanske dags att på allvar börja se sig själv i spegeln och utvecklas i empatisk förmåga, och ta reda på varför du David och dina kompisar i branschen alltid tar minsta lilla sak så personligt?!

Tyvärr är detta inte den sista besserwissern vi skådat i nutida media då sådana gärna lyfts fram som ”vetare av allt”. Bara för att Eberhard råkar ha läkarlegitimation så anses han veta allt om allt och allt om alla, oberoende om han varit på plats eller inte vid händelsers tilldragelse. Enligt Eberhard är de händelser som ter sig osannolika automatiskt osanna. Så enkel är verkligheten för honom och hans kompisar! Enligt mig däremot är verkligheten mycket mer komplicerad än så och det har visat sig gång efter annan att de händelser som ter sig mest osannolika i själva verket varit verkliga händelser ur VERKLIGHETEN. Eberhards hopdrömda ”verklighet” om ett drömparadis kan han hålla för sig själv, eftersom det säkert stämmer på hans liv, men föga på den stora massans!