By humanlabrat | 31 augusti, 2009 - 17:20 - Posted in Anna Odell, Samhälle

Nu har Anna Odell fällts. Vad det var hon gjorde som var så brottsligt har jag fortfarande inte förstått. Hon har inte skadat någon, inte baktalat någon och inte heller ljugit ihop sagor för media. Lilla domstolen går på vad doktorn säger. Adeln läkare har således tagit över rättsväsendet med hjälp av media som hjälpt överheten att pumpa ut falska påståenden som gemene man bara sväljer och tror på utan att tänka själva.

Vad folket får lära sig av denna löjliga dom är att man inte ska tänka själv, utan bara gå som de flesta gör i koppel med hjärnan på stand by. De som dödar och misshandlar på sjukhus varje dag kan fortsätta med det utan att bli straffade. Men har du som Anna Odell mod att belysa ett patientperspektiv och försöka tala om vad som verkligen händer då ska du minsann straffas!!! Var det demokrati Sverige kallade sig för?

By humanlabrat | 6 juni, 2009 - 20:15 - Posted in Anna Odell, David Eberhard, Psykiatri, Sjuk()Vård

I media för man fram den bild av Anna Odell och hennes konstverk som makteliten vill att alla ska tro på. Det är Eberhard och hans kompisars ihopljugna ”sanning” som sägs vara just sanningen om denna konstelevs verk. Odell ska enligt journaler både sparkats, slagits och spottats trots att Odell själv inte känner igen att hon skulle gjort det. Jag tror på henne när hon säger att journalerna är felaktiga. Det finns mängder med fel att hitta i patienters journaler oavsett om de råkar vara konstelever eller inte. Ofta är det läkarens egna fördomar och tycke om specifika personer som lyser fram i det han/hon skriver och behöver inte alls ha med verkligheten att göra. I Odells fall har man förstås blivit förnärmade när man upptäckte att Odell var på avdelning i ärendet att belysa patientens perspektiv, då har man förstås gjort allt för att svartmåla henne istället för att titta sig själva i spegeln och se sina egna brister och fel. För fel och brister finns inte i vården och om det finns så anser man alltid att det beror på dåligt med pengar och aldrig på att det finns dålig och olämplig personal inom vårdyrkena.

Odell har gjort något som de flesta andra aldrig skulle våga göra! Nämligen att belysa maktelitens folk och det faktum att de inte skyr några som helst medel för att få fortsätta med sin felaktiga och i flera fall suspekta verksamhet! Folk frågar sig var konsten är någonstans och vad som är konst. Visst kan man föra en sådan diskussion, men personligen tycker jag det är ointressant i detta stora, modiga och viktiga verk som Odell skapat trots att det med största sannolikhet kommer innebära att hon kommer fara illa nästa gång hon hamnar bland de lättstötta som löper amok i sjukhusets korridorer! Konstverket kanske i själva verket är efterspelet och de utspel och uttalanden som gjorts i saken av Eberhard och de andra i makteliten! Hur har makteliten och läkare som uttalat sig agerat mot en fd. psykiskt sjuk, nu studerande?! Efterspelet visar hur makteliten agerar när de känner sig hotade och deras sanna jag och sanna verksamhet kan bli avslöjad. Det är deras bild som får lysa klart i media och som alla deras undersåtar sväljer utan att ha en tanke på att det som pumpas i dem snarast kan likställas med propaganda!

Åtal ska nu väckas mot denna lilla konstelev som står ganska ensam mot eliten. Ingen blev skadad av personalen, detta är ett påhitt av Eberhard och hans kompisar för att svarmåla Odell och i samma andetag försköna sig själva, vilket människor i eliten är så otroligt duktiga på att göra! Men åtal ska minsann väckas trots att ingen egentligen kom till skada. Att mängder med patienter skulle stått på kö för att en person utförde ett konstverk tar jag knappast för troligt! Vem agerar när läkare och politiker begår brott? Ingen så klart! Då kommer minsann inte media och drar fram dem och deras verksamhet i ljuset för det skulle de själva förlora på. Media tillhör även den makteliten. Varför fick inte professorn från Konstfack läsa upp alla de konstiga utallanden som fällts av Eberhard och hans kompisar i Ekdahls debattprogram i 4:an? Varför hindrade Ekdahl honom från det? Varför ville Ekdahl inte att människor i stugorna ska få höra hur en sann elitmänniska utalar sig om en tidigare psyksjuk människa?!

Anna Odell vill att all vård ska vara öppen för insyn och att det ska talas i offentligheten om hur man bemöter och behandlar människor i vården. Detta håller jag helt med om och borde vara en självklarhet! Problemet är att vården oavsett om det är sluten eller öppen eller om det är psykiatrisk eller somatisk vård så försigår den i ett förseglat rum där det inte finns någon som kontrollerar vad som händer. När människor sedan berättar att de blivit felbehandlade, dåligt bemötta, förnedrade eller använda som försökspersoner så är det inte någon som tror dem. Ingen har ju insyn i det slutna rummet och alla går runt i den falska tron att läkare alltid vill alla väl och att de alltid har sanningen om vad som hänt och inte hänt och vad patienten känner och inte känner.

Torsten Kindströms uttalanden i Ekdahls debattprogram var det intelligentaste och mest sanningsenliga som sagts i medias bullshitvärld på länge. Han sa ungefär (obs ej ordagrant återgivet, men i stora drag som i programet): ”När hon (Anna Odell) gör något som väldigt många konstnärer inte lyckas med, att beröra, så får hon en helvetes massa skit i från olika eliter. Och media som ju styr väldigt mycket lyfter fram motbilden, den bild som personal på psykakuten på St. Göran ger. Det är den bilden som får föreställa verkligheten. Men vi som jobbat inom psykiatri och följt psykiatri i många år och gjort mycket research, vi vet ju att här är inte Sörgården.” Kindström säger även i programet att vi lär våra barn i skolan att de ska tänka själva och tänja på gränserna och när sedan någon gör det kommer hela överhetssamhället och slår ner med polis och hot om fängelse. Kindström har helt rätt även i detta och det är inte utan att man kommer att tänka på dåtida Sovjetunionen eller nutida Kina.  Sverige är inte världens bästa land som ju Eberhard predikar, för det är inte fritt fram att berätta om allt. Det är makteliten som bestämmer vad som får berättas om och vad som ska hållas hemligt. Allt för att hålla människor i koppel och hålla dem i tron att vi alla är lika mycket värda och har samma rättigheter trots att det i själva verket bara är lögn och förbannad dikt!

Bältesläggning är en sak som dessutom ska vara oerhöt traumatiskt för personalen enligt Nilsonne som kniper med ögonen som en riktig bitsch! Tror hon verkligen på sådana uttalanden själv? Tror hon på att det inte finns människor som är tvärtom och njuter av att utnyttja sin makt på svagare människor? Tror hon naivt på att sådana makttörstiga inte skulle söka sig till vården för att få sina sjuka lustar tillfredställda? Är du verkligen så naiv Nilsonne, eller tror du att folk är korkade?

Inom psykiatrin och inom vård i allmänhet efterfrågas inte patienter erfarenheter och den kunskap som patienter har efter att fått uppsöka vårdinrättningar. Patientens erfarenheter är totalt oviktiga och patienten anses vara en idiot som inte vet varesig ut eller in oberoende om patienten varit komplett galen tidigare i sitt liv eller inte.  Enligt Eberhard med kompisar har patienters erfarenheter ingen som helst betydelse när alla ”kompetenta” glider fram i korridorerna och aldrig någonsin känner in eller lyssnar på patienter. Det behöver ju inte läkare göra, de vet ju allting redan och anser oavsett vad ha en gigantisk kompetens som aldrig får ifrågasättas. Och Odells önskemål om att belysa patientperspektivet i vårdsituationen tar man som kritik mot sig själv istället för att öppna sina sinnen och lära något nytt. Det är såhär som makteliten fungerar, de vet allt och du vet inget! Och framför allt ska du inte ha mage att vilja varesig uttrycka vad du tycker eller känner och än mindre ska du berätta det för andra.

För mig är Anna Odell en modig person som sätter mycket på spel för att berätta något som är oerhört viktigt. Ensam står hon mot makteliten som består av empatistörda människor som inte ser till något annat än sig själva och som i mina ögon är långt mycket sjukare psykiskt än vad Odell någonsin varit. Hennes avsikt har aldig varit att skada någon eller att svartmåla någon för att höja sig själv. Hennes drivkraft har varit att berätta något oerhört viktigt, en oerhört obehaglig men viktig sanning om vårt samhälle, som kanske går förlorat för många eftersom makteliten än en gång lyckats sätta klorna i folk via lögner och propaganda som media så gärna bär fram. Men Anna Odell har i alla fall mitt fulla stöd!